Top

Mua 1 tặng 1 – Dành riêng tặng bạn

Áp dụng cho đơn đặt phòng khách sạn trên Dinogo.Khách hàng mua 1 phòng khách sạn trên Dinogo sẽ được tặng 1 phòng khách sạn, ưu đãi tối đa 2.000.000 VND/đơn hàng. Nhập mã: ONLYYOU. Áp dung cho đơn hàng tối thiểu 2 đêm hoặc...

Du lịch tại nhà – Voucher khách sạn 200K

1. Áp dụng cho khách hàng đặt phòng khách sạn trên Dinogo. 2. Tặng voucher khách sạn trị giá 200.000 VND khi đặt phòng trên Dinogo, áp dụng cho đơn hàng đặt phòng có trị giá từ 1.000.000 VND. Nhập mã: CATHANG4. 3. Ưu đãi được áp...

Du lịch tại nhà – Mua 1 tặng 1

1. Áp dụng cho đơn đặt phòng khách sạn trên Dinogo. 2. Khách hàng mua 1 phòng khách sạn trên Dinogo sẽ được tặng 1 phòng khách sạn, ưu đãi tối đa 2.000.000 VND/đơn hàng. Áp dung cho đơn hàng tối thiểu 2 đêm hoặc 2...

Giảm 50% giá phòng khách sạn

Áp dụng cho đơn đặt phòng khách sạn trên Dinogo.Mỗi khách hàng đặt tối thiểu 2 đêm phòng khách sạn trên Dinogo sẽ nhận được ưu đãi 50%, tối đa 2.000.000 VND. Nhập mã: QUATUYET.Danh sách phòng khách sạn áp dụng ưu đãi trong chương...

Mua 1 tặng 1

Áp dụng cho đơn đặt phòng khách sạn trên Dinogo.Khách hàng mua 1 phòng khách sạn trên Dinogo sẽ được tặng 1 phòng khách sạn, ưu đãi tối đa 2.000.000 VND/đơn hàng. Nhập mã: QUATUYET. Áp dung cho đơn hàng tối thiểu 2 đêm hoặc 2...

Ưu đãi siêu hời – Đặt 3 trả 2 (VNTRAVEL)

1. Áp dụng cho nhân viên công ty VNTRAVEL đặt phòng khách sạn trên Dinogo. 2. Mỗi nhân viên VNTRAVEL đặt 03 phòng khách sạn (hoặc 03 đêm khách sạn) trên Dinogo sẽ nhận được ưu đãi chỉ thanh toán 02 phòng khách sạn (hoặc 02...

Ưu đãi siêu hời – Đặt 3 trả 2 (VNPAY)

1. Áp dụng cho nhân viên công ty VNPAY đặt phòng khách sạn trên Dinogo.2. Mỗi nhân viên VNPAY đặt 03 phòng khách sạn (hoặc 03 đêm khách sạn) trên Dinogo sẽ nhận được ưu đãi chỉ thanh toán 02 phòng khách sạn (hoặc 02...

Ưu đãi siêu hời – Đặt 3 trả 2

1. Áp dụng cho khách hàng lần đầu tiên đặt phòng khách sạn trên Dinogo.2. Khách hàng đặt 03 phòng khách sạn (hoặc 03 đêm khách sạn) trên Dinogo sẽ nhận được ưu đãi chỉ thanh toán 02 phòng khách sạn (hoặc 02 đêm khách...

Deal Khủng Đổ Bộ, Tụ Hội Săn Ngay

1. Áp dụng cho đơn hàng đặt phòng khách sạn trên Dinogo. 2. Giảm giá từ 15% – 35% giá phòng khách sạn, giá được giảm trực tiếp trên giá phòng. 3. Ưu đãi áp dụng cho các khách sạn có nhãn giảm giá. 4. Thời hạn áp...