Top

Đặt 1 đêm khách sạn tặng 1 đêm khách sạn miễn phí, tối đa 1.000.000 VND

1. Nhập mã HR1HOTEL để được giảm ngay 50% tối đa 1.000.000 VND khi đặt phòng khách sạn trên Dinogo.
Lưu ý: Đơn hàng nhận ưu đãi này không được hoàn/hủy.
2. Ưu đãi áp dụng cho đơn đặt phòng khách sạn từ 2 đêm, tổng giá trị đơn hàng từ 1.000.000 VND trở lên trên Dinogo.
3. Thời hạn ưu đãi đặt phòng: đến ngày 31/12/2020.
4. Thời gian lưu trú: không giới hạn.
5. Số lượng ưu đãi có hạn vì vậy chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông báo trước.
6. Ưu đãi chỉ áp dụng cho giao dịch thực hiện thanh toán bằng VND.
7. Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
8. Dinogo sẽ từ chối mã ưu đãi của Khách hàng vi phạm thể lệ chương trình khuyến mại. Khách hàng vi phạm thể lệ chương trình khuyến mại được hiểu là: (i)Khách hàng không đáp ứng và/hoặc vi phạm các quy định từ Điều 7 đến Điều của thông báo này. (ii)Khách hàng có các biểu hiện gian lận, trục lợi từ việc sử dụng mã ưu đãi của Dinogo.
9. Dinogo không có trách nhiệm cấp lại các ưu đãi giảm giá bị gián đoạn, bị hủy bỏ theo quy định tại Điều 8 thông báo này, lỗi sự cố kỹ thuật hoặc do sử dụng không đúng cách.
10. Dinogo có quyền thay đổi điều khoản và thể lệ của chương trình khuyến mại mà không cần thông báo trước.
11. Chương trình không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.
12. Khách hàng mới được định nghĩa là khách hàng có số điện thoại, email, thẻ ngân hàng, thông tin thiết bị không trùng lặp với các thông tin khách hàng đã có sẵn trong hệ thống của Dinogo.