Top

Đặt 2 vé máy bay, tặng 1 đêm khách sạn trên Dinogo

 1. Áp dụng cho đơn hàng đặt vé máy bay trên Dinogo.
 2. Khách hàng đặt đơn từ 02 vé máy bay một chiều hoặc 01 vé máy bay khứ hồi trị giá từ 2.000.000 VNĐ trở lên sẽ nhận được voucher tặng 01 đêm phòng khách sạn trên Dinogo.
 3. Ưu đãi chỉ áp dụng cho đơn hàng không sử dụng mã giảm giá, voucher khuyến mãi từ các chương trình khác của Dinogo.
 4. Điều khoản sử dụng voucher tặng 01 đêm phòng khách sạn:
  • Áp dụng cho đơn đặt phòng ít nhất từ 2 đêm trở lên.
  • Ưu đãi tặng 01 đêm khách sạn tối đa 1.000.000VNĐ.
  • Ưu đãi áp dụng cho danh sách các khách sạn do Dinogo chỉ định.
  • Thời hạn sử dụng: voucher có hiệu lực sử dụng trong ngày, cùng ngày đặt vé máy bay.
  • Thời gian lưu trú: không giới hạn.
 5.  Thời hạn áp dụng ưu đãi đặt vé máy bay: đến hết ngày 30/06/2020.
 6. Đơn hàng nhận ưu đãi này không được hoàn/hủy.
 7. Số lượng ưu đãi có hạn vì vậy chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông báo trước.
 8. Ưu đãi chỉ áp dụng cho giao dịch thực hiện thanh toán bằng VNĐ.
 9. Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 10. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 01 lần ưu đãi trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
 11. Dinogo sẽ từ chối mã ưu đãi của Khách hàng vi phạm thể lệ chương trình khuyến mại. Khách hàng vi phạm thể lệ chương trình khuyến mại được hiểu là: (i)Khách hàng không đáp ứng và/hoặc vi phạm các quy định từ Điều 1 đến Điều 10 của thông báo này. (ii)Khách hàng có các biểu hiện gian lận, trục lợi từ việc sử dụng mã ưu đãi của Dinogo.
 12. Dinogo không có trách nhiệm cấp lại các ưu đãi giảm giá bị gián đoạn, bị hủy bỏ theo quy định tại Điều 11 thông báo này, lỗi sự cố kỹ thuật hoặc do sử dụng không đúng cách.
 13. Dinogo có quyền thay đổi điều khoản và thể lệ của chương trình khuyến mại mà không cần thông báo trước.
 14. Chương trình không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.