Top

Đặt Dinogo Đi – Nhận Ngay Lì Xì 500.000 VND

1. Áp dụng cho khách hàng đặt phòng khách sạn trên Dinogo trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.
2. Giảm giá 5% tối đa 500.000 VND trên một đơn hàng đặt phòng khách sạn.
3. Thời gian thực hiện khuyến mại: 0:01 ngày 10/01/2020 đến 23:59 ngày 28/02/2020.
4. Số lượng ưu đãi có hạn vì vậy chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông báo trước.
5. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng cho các khách hàng nhận được mã khuyến mại từ Dinogo.
6. Mỗi tài khoản (tương ứng với (i) 1 số điện thoại, và (ii) 1 email, và (iii) 1 thẻ tín dụng, và (iv) 1 thiết bị) được nhận ưu đãi trong chương trình khuyến mại tối đa 2 lần trong suốt thời gian thực hiện khuyến mại. Mỗi khách hàng chỉ được sử dụng một tài khoản để đăng ký tham gia chương trình khuyến mại trong suốt thời gian thực hiện khuyến mại.
7. Ưu đãi này không thể áp dụng chung cùng với các voucher, ưu đãi khuyến mại khác của Dinogo.
8. Ưu đãi chỉ áp dụng cho giao dịch thực hiện thanh toán bằng VND.
9. Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
10. Dinogo có quyền hủy đơn hàng của khách hàng vi phạm thể lệ chương trình khuyến mại. Khách hàng vi phạm thể lệ chương trình khuyến mại được hiểu là: (i)Khách hàng không đáp ứng và/hoặc vi phạm các quy định từ Điểm 1 đến Điểm 8 của thông báo này. (ii)Khách hàng có các biểu hiện gian lận, trục lợi từ việc sử dụng mã ưu đãi của Dinogo.
11. Dinogo không có trách nhiệm cấp lại các ưu đãi giảm giá bị gián đoạn, bị hủy bỏ do theo quy định tại Điểm 9 thông báo này, lỗi sự cố kỹ thuật hoặc do sử dụng không đúng cách.
12. Dinogo có quyền thay đổi điều khoản và thể lệ của chương trình khuyến mại mà không cần thông báo trước.
13. Chương trình không áp dụng cho các đơn hàng check-in trong vòng 48 tiếng kể từ thời điểm đặt phòng.