Top

Deal Giảm Sâu 200K – Tung Tăng Quên Sầu

1. Áp dụng với đơn hàng đặt tour du lịch và vé tham quan trên Dinogo.
2. Giảm giá 10%, tối đa 200.000 VND trên một đơn hàng.
3. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 mã khuyến mại trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
4. Ưu đãi chỉ áp dụng với các tour du lịch và vé tham quan được Dinogo chỉ định, danh sách cuối cùng do Dinogo toàn quyền quyết định.
5. Thời gian thực hiện khuyến mại từ 0:01 ngày 24/12/2019 đến 23:59 ngày 28/02/2020.
6. Số lượng ưu đãi có hạn vì vậy chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông báo trước.
7. Mỗi tài khoản (tương ứng với (i) 1 số điện thoại, và (ii) 1 email, và (iii) 1 thẻ tín dụng, và (iv) 1 thiết bị) chỉ được tham gia chương trình khuyến mại tối đa ba lần trong suốt thời gian thực hiện khuyến mại. Mỗi khách hàng chỉ được sử dụng một tài khoản để đăng ký tham gia chương trình khuyến mại trong suốt thời gian thực hiện khuyến mại.
8. Ưu đãi này không thể áp dụng chung cùng với các voucher, ưu đãi khuyến mại khác của Dinogo.
9. Ưu đãi chỉ áp dụng cho giao dịch thực hiện thanh toán bằng VND.
10. Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
11. Dinogo có quyền hủy đơn hàng nếu phát hiện các hành vi gian lận nêu trên, và hoàn trả lại đúng số tiền mà Khách hàng vi phạm đã thanh toán cho Dinogo. Khách hàng vi phạm thể lệ chương trình khuyến mại được hiểu là: (i)Khách hàng không đáp ứng và/hoặc vi phạm các quy định từ Điều 1 đến Điều 10 của thông báo này. (ii)Khách hàng có các biểu hiện gian lận, trục lợi từ việc sử dụng mã ưu đãi của Dinogo.
12. Dinogo không có trách nhiệm cấp lại các ưu đãi giảm giá bị gián đoạn, bị hủy bỏ do theo quy định tại Điểm 11 thông báo này, lỗi sự cố kỹ thuật hoặc do sử dụng không đúng cách.
13. Dinogo có quyền thay đổi điều khoản và thể lệ của chương trình khuyến mại mà không cần thông báo trước.