Top

Điều khoản xuất hóa đơn

 1. Khách hàng gửi cầu xuất hóa đơn trên ứng dụng trong vòng 02 ngày (48 giờ) kể từ ngày đặt đơn hàng thành công.
 2. Tiếp nhận và phản hồi thông tin xuất hóa đơn
  • Sau khi Dinogo nhận được email yêu cầu xuất hóa đơn từ Khách hàng trong vòng 01 ngày làm việc (thứ 2 – thứ 6) Dinogo sẽ email cho Khách hàng, thông báo yêu cầu bổ sung những thông tin nếu thiếu, những đơn hàng có thể xuất hóa đơn, những đơn hàng không thể xuất hóa đơn và lý do.
  • Dinogo tiếp nhận phản hồi, bổ sung của Khách hàng trong vòng 03 ngày đối với các đơn hàng Dinogo từ chối xuất hóa đơn (kèm lý do). Sau 03 ngày, Dinogo xin phép từ chối xuất hóa đơn cho những đơn hàng này.
 3. Xuất hóa đơn khi tiếp nhận email yêu cầu xuất hóa đơn đầy đủ thông tin. Trong vòng 03 ngày làm việc, Dinogo sẽ gửi xác thực thông tin xuất hóa đơn cho Khách hàng gồm:
  • Thông tin xuất hóa đơn: Đơn vị, số tiền, nội dung xuất hóa đơn
  • Thông tin người nhận
  • Thời gian dự kiến nhận được hóa đơn

Lưu ý:

  • Dinogo chỉ xuất hóa đơn cho những đơn hàng đặt thành công tối đa 02 ngày về trước kể từ khi Khách hàng gửi email yêu cầu xuất hóa đơn đầy đủ thông tin.
  • Đối với các đơn hàng xuất 05 ngày cuối tháng, Khách hàng vui lòng gửi yêu cầu xuất hóa đơn trước ngày mùng 3 tháng kế tiếp. Trường hợp Khách hàng gửi yêu cầu xuất hóa đơn sau thời hạn, Dinogo được quyền từ chối xuất hóa đơn.
  • Đối với những trường hợp hoàn hủy đơn hàng đã xuất hóa đơn Dinogo sẽ thu phí 10% đơn hàng Khách hàng hoàn hủy. (Tương ứng với phần VAT đã viết cho đơn hàng hủy đó).
  • Dinogo chỉ xuất hóa đơn đúng theo số tiền Khách hàng thanh toán cho Dinogo.
  • Khách hàng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin đơn vị được Dinogo xuất hóa đơn do Khách hàng cung cấp.

Lý do sau 02 ngày không xuất hóa đơn:

Do Dinogo xuất hóa đơn minh bạch, sau 02 ngày bên Thuế yêu cầu phải xuất đầy đủ hóa đơn xuất tổng nên hiện tại Dinogo xin phép không hỗ trợ Anh/Chị được nữa. Quy định này là của nhà nước, Dinogo rất lấy làm tiếc không thể hỗ trợ Anh/Chị được.