Top

KHÁCH SẠN 0 ĐỒNG TRONG 2 NGÀY 20/11 VÀ 27/11/2020

  1. Nhập mã: T6DEN khi thanh toán để nhận 1 đêm phòng khách sạn giá chỉ 0 đồng.
  2. Giảm tối đa 700.000 VND cho 1 đêm phòng khách sạn, áp dụng cho đơn đặt từ 2 đêm trị giá từ 1.000.000 VND trở lên.
  3. Áp dụng cho khách sạn có tag “Dinogo”.
  4. Thời hạn áp dụng ưu đãi: trong 2 ngày 20/11/2020 và 27/11/2020.
  5. Thời gian lưu trú: không giới hạn.
  6. Số lượng ưu đãi có hạn vì vậy chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông báo trước.
  7. Ưu đãi chỉ áp dụng cho giao dịch thực hiện thanh toán bằng VND.
  8. Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
  9. Mỗi tài khoản (tương ứng với 1 số điện thoại, 1 email, 1 thẻ ngân hàng, 1 thiết bị, và 1 thông tin liên hệ) được sử dụng tối đa 01 mã ưu đãi trong suốt thời gian thực hiện chương trình.
  10. Dinogo sẽ từ chối mã ưu đãi của Khách hàng vi phạm thể lệ chương trình khuyến mại. Khách hàng vi phạm thể lệ chương trình khuyến mại được hiểu là:
   (i) Khách hàng không đáp ứng và/hoặc vi phạm các quy định Điều 1 đến Điều 9 của thông báo này.
   (ii) Khách hàng có các biểu hiện gian lận, trục lợi từ việc sử dụng mã ưu đãi của Dinogo.
  Dinogo không có trách nhiệm cấp lại các ưu đãi giảm giá bị gián đoạn, bị hủy bỏ theo quy định từ Điều 10 thông báo này, lỗi sự cố kỹ thuật hoặc do sử dụng không đúng cách.
  12. Dinogo có quyền thay đổi điều khoản và thể lệ của chương trình khuyến mại mà không cần thông báo trước.
  13. Chương trình không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.