Top

Gói bảo hiểm

Gói Platinum (nội địa) – Bảo hiểm du lịch VBI

Bảo hiểm du lịch góp phần làm nên sự trọn vẹn cho chuyến đi của bạn. Với Gói Platinum (nội địa), bạn được hưởng những quyền lợi đồng thời áp dụng những điều khoản như sau:

Quyền lợi

Số tiền bảo hiểm/người/vụ VND 1000.000.000
Chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn VND 1000.000.000
Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn Trả tiền bảo hiểm theo phần trăm quy định tại Bảng trả tiền bảo hiểm đính kèm theo quy tắc này.
Thương tật tạm thời: Bồi thường những chi phí y tế hợp lý phát sinh do:
+ Tai nạn;+ Ngộ độc thức ăn, đồ uống
+ Ngộ độc/ngạt thở do khí ga và khói độc
Theo bảng tỷ lệ thương tật tạm thời và tối đa không quá VND 40.000.000
(Trong đó giới hạn tiền phòng VND 2.000.000/ngày)giới hạn 500.000đ/người/vụ
Chi phí vận chuyển y tế cấp cứu do tai nạn của Người được bảo hiểm đang trong tình trạng nguy kịch tới một cơ sở y tế gần nhất bằng phương tiện thích hợp, và với điều kiện là phải có sự phê chuẩn của VBI trước khi vận chuyển. (Loại trừ đường hàng không) Chi trả toàn bộ,
Tối đa VND 1000.000.000
Tổng đài hỗ trợ 24/7 Bao gồm.

Điều khoản

  1. Chỉ áp dụng với khách hàng du lịch nội địa Việt Nam
  2. Bảo hiểm không áp dụng hoàn tiền
  3. Mọi vấn đề phát sinh sau khi mua bảo hiểm và vấn đề giữa người được bảo hiểm và Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI)

Các gói bảo hiểm du lịch nội địa khác:

Leave a Reply: