Top

Tặng vé máy bay miễn phí khi đặt phòng khách sạn trên Dinogo

 1. Tặng vé máy bay nội địa bao gồm phí thuế khi đặt phòng khách sạn trên Dinogo, cụ thể như sau:
  • Tặng 01 voucher vé máy bay miễn phí, giá trị tối đa 1.000.000 VNĐ (đã bao gồm thuế, phí) khi khách hàng đặt đơn hàng khách sạn từ 3.000.000 VNĐ đến 5.000.000 VNĐ.
  • Tặng 02 voucher vé máy bay miễn phí, mỗi voucher vé máy bay giá trị tối đa 1.000.000 VNĐ (đã bao gồm thuế, phí) khi khách hàng đặt đơn hàng khách sạn trên 5.000.000 VNĐ đến 10.000.000 VNĐ.
  • Tặng 04 voucher vé máy bay miễn phí, mỗi voucher vé máy bay giá trị tối đa 1.000.000 VNĐ (đã bao gồm thuế, phí) khi khách hàng đặt đơn hàng khách sạn trên 10.000.000 VNĐ.
  • Lưu ý: đơn hàng đặt phòng khách sạn nhận được ưu đãi này không được hoàn hủy.
 2. Điều khoản sử dụng voucher vé máy bay:
  • Giảm 50% tối đa 1.000.000 VNĐ, áp dụng cho đơn hàng đặt vé máy bay từ 02 vé trở lên.
  • Áp dụng cho các chuyến bay nội địa trên Dinogo.
  • Thời hạn sử dụng: voucher có hiệu lực sử dụng trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được voucher và không vượt quá 30/09/2020.
  • Thời gian bay: không giới hạn.
  • Đơn hàng sử dụng voucher ưu đãi vé máy bay này không được hoàn hủy.
 3. Thời hạn áp dụng ưu đãi đặt phòng khách sạn: đến ngày 30/09/2020.
 4. Thời gian lưu trú: không giới hạn.
 5. Số lượng ưu đãi có hạn vì vậy chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông báo trước.
 6. Ưu đãi chỉ áp dụng cho giao dịch thực hiện thanh toán bằng VND.
 7. Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 8. Mỗi tài khoản (tương ứng với 1 số điện thoại, 1 email, 1 thẻ ngân hàng, 1 thiết bị, và 1 thông tin liên hệ) được sử dụng tối đa 01 mã ưu đãi trong suốt thời gian thực hiện chương trình.
 9. Dinogo sẽ từ chối mã ưu đãi của Khách hàng vi phạm thể lệ chương trình khuyến mại. Khách hàng vi phạm thể lệ chương trình khuyến mại được hiểu là: (i)Khách hàng không đáp ứng và/hoặc vi phạm các quy định từ Điều 8 đến Điều của thông báo này. (ii)Khách hàng có các biểu hiện gian lận, trục lợi từ việc sử dụng mã ưu đãi của Dinogo.
 10. Dinogo không có trách nhiệm cấp lại các ưu đãi giảm giá bị gián đoạn, bị hủy bỏ theo quy định tại Điều 9 thông báo này, lỗi sự cố kỹ thuật hoặc do sử dụng không đúng cách.
 11. Dinogo có quyền thay đổi điều khoản và thể lệ của chương trình khuyến mại mà không cần thông báo trước.
 12. Chương trình không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.
chat